top of page

METODY 

LECZENIA

IASTM – Instrument assisted soft tissue mobilization

Forma mobilizacji tkanki miękkiej z użyciem specjalistycznych narzędzi. Umożliwia ona skuteczne zwalczanie restrykcji (sklejeń, zrostów) powięziowych oraz daje szerokie pole możliwości pracy.

IASTM

Haczykowanie (fibroliza mięśniowo - powięziowa)

sposób leczenia bólu układu ruchu polegający na uwalnianiu zrostów umiejscowionych międzypowięziowo, za pomocą mobilizacji przy użyciu przykładanych do skóry haczyków. Leczenie i prewencja na poziomie tkanki łącznej.

HACZYKOWANIE

Suche igłowanie (dry needling)

nowatorski zabieg polegający na terapii mięśniowo-powięziowych punktów spustowych w napiętych pasmach mieśni szkieletowych za pomocą sterylnych igieł akupunkturowych.

SUCHE

IGŁOWANIE

Krótkodźwigniowe manipulacje HVLA

metoda charakteryzuje się przyłożeniem do stawu pacjenta siły o małej amplitudzie i dużej szybkości w określonym kierunku, co najczęściej kończy się słyszalnym „kliknięciem” oraz zmniejszeniem napięcia mięśniowego w okolicy zabiegowej.

HVLA

Terapia tkanek miękkich

jedna z najskuteczniejszych metod fizjoterapii, pozwala na pracę w systemie mięśniowo-powięziowym, rozwiązywanie problemów w obrębie wszystkich stawów (barkowy, łokciowy, kolanowy, skokowy, biodrowy oraz stawy kręgosłupa). Skutecznie usuwa punkty spustowe – czyli dolegliwości bólowe w ciele człowieka, które są spowodowane wzmożonym napięciem mięśniowym.

TERAPIA

TKANEK

MIĘKKICH

Drenaż limfatyczny

to zabieg mający na celu usprawnianie przepływu limfy w organizmie, a polegający na mechanicznym przepchnięciu zalegającej chłonki w kierunku węzłów chłonnych.

DRENAŻ

LIMFATYCZNY

Terapia manualna

jest metodą pracy opierającą się na szczególnym badaniu pacjenta, diagnozie, a następnie leczeniu manualnym. Postępowanie dotyczy pracy ze wszystkimi stawami, strukturami torebkowymi, więzadłami i mięśniami.

TERAPIA

MANUALNA

PNF

celem metody PNF jest ponowna nauka tzw. Reedukacja lub odtworzenie konkretnej funkcji ruchowej, utraconej w wyniku choroby. Jest to kompleksowa terapia, oparta o najnowszą wiedzę i osiągnięcia z dziedziny neurofizjologii.

PNF

Kinesiology Taping

to jedyna metoda rehabilitacji, która działa cały czas, pozwala na osiąganie doskonałych rezultatów terapeutycznych przez działanie sensoryczne plastra.

KINESIOLOGY

TAPING

Terapia skolioz i wad postawy

punktem wyjścia terapii wad postawy jest dokładna ocena postawy ciała przez fizjoterapeutę. Podczas badania terapeuta ocenia symetrię określonych punktów na ciele, bada stan rozciągnięcia mięśni, sprawdza umiejętności równoważne oraz siłę mięśni.

TERAPIA

SKOLIOZ I WAD POSTAWY

Diagnostyka różnicowa

kompleksowa, ukierunkowana diagnostyka oraz rehabilitacja pacjentów ortopedycznych, neurologicznych, pediatrycznych oraz sportowców. Zgodna z najnowszą wiedzą i metodami pracy.

DIAGNOSTYKA

RÓŻNICOWA

Trening motoryczny

 to trening mający na celu poprawę formy sportowej i zdrowia zawodnika/pacjenta. Stanowi podstawę bezpiecznego treningu danej dyscypliny sportowej, a także pomaga w osiąganiu lepszych wyników.

TRENING

MOTORYCZNY

CIERPLIWOŚĆ I WYTRWAŁOŚĆ

mają wielkie działanie. Dzięki nim trudności znikają, a przeszkody ulatniają się.

"

John Quincy Adams

bottom of page