top of page

SZKOLENIA I CERTYFIKATY

Ukończyłem 5-letnie studia na Śląskim Uniwersytecie Medycznym

oraz studia podyplomowe na kierunku Trenera Przygotowania Motorycznego na AWF Katowice.

 

Ponadto odbyłem szereg specjalistycznych szkoleń, m.in.:

 

 • Współczesne metody diagnozowania i leczenia tkanek miękkich

 • Techniki energizacji mięśni cz.1

 • Techniki energizacji mięśni cz.2

 • Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie

 • Techniki aktywnego rozluźniania

 • Dysbalans mięśniowo-powięziowy

 • Terapia punktów spustowych

 • Manipulacje krótkodźwigniowe HVLA

 • Terapia manualna wg Briana Mulligana część A i B

 • Kinesiology taping

 • PNF podstawowy oraz rozwijający (tytuł certyfikowanego terapeuty)

 • Fibroliza mięśniowo-powięziowa (haczykowanie)

 • Dry needling  (suche igłowanie)

 • Terapia trzewna

 • Analiza radiologiczna w ortopedii, traumatologii i onkologii narządu ruchu

 • Instrument Assisted Soft Tissue Manipulation (IASTM)

 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu skokowego, stopy i biodra

 • Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego i obręczy barkowej

 • Konferencja naukowa „Nowoczesne podejście do treningu motorycznego i fizjoterapii sportowej”

 • Konferencja naukowa „ Fizjoterapia w profilaktyce i leczeniu urazów sportowych”

PASJA RODZI PROFESJONALIZM

Dlatego bardzo ważne jest, by robić to, co się kocha. Zostałem więc fizjoterapeutą.

bottom of page